Missiomme on puhdistaa Pohjoismaat!

”Kylmäaineita on autossasi, ilmastointilaitteessasi ja niillä lämmitetään kotisi”

Merkittävä kasvi­huone­kaasu­päästöjen lähde Suomessa

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että kylmäaineet (F-kaasut) ovat neljänneksi merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde Suomessa. F-kaasujen osuus Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä vuonna 2019 oli kolme prosenttia eli 1,5 milj. tonnia CO2-ekv. [1]

Vain 1 kg ilmaan vuotanutta yleisintä kylmäainetta vastaa 1,5x maailmanympärysmatkan aiheuttamia päästöjä lentämällä. Esimerkiksi pelkästään vuonna 2010 kylmäaineita joutui Suomen ilmakehään arviolta noin 570 000 kg [2].

Ratkaisuna kierto­talous ja kontrolloitu siirtymä

Nyky-yhteiskunnassa asiakkaat ja loppukäyttäjät vaativat aiempaa useammin, että tuotteet ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan kestävän kehityksen mukaisesti.

Keskimäärin yli viidennes (21,4 %) alun perin hävitykseen suunnatuista kylmäaineista on kierrätettävissä [3]. Yli 150 tonnia kylmäaineita käsitelleenä yrityksenä, kokemuksemme mukaan oikeaoppisella talteenotolla ja lajittelulla 64 % kylmäaineista soveltuu raaka-aineeksi jatkokäsittelyyn.

Korkean ilmastonmuutospotentiaalin omaavien kylmäaineiden tuotannon alasajo yhdistettynä kylmäaineiden regenerointiin (uudenveroiseksi kierrätykseen) takaa luonnonvaroja säästävän ja kustannustehokkaan tavan siirtyä muihin jäähdytysratkaisuihin.

Auta meitä ilmaston­muutoksen vastaisessa taistelussa.

Kysy lisää huolto-, energia-, sekä jätehuolto palveluntarjoajaltasi kylmäaineiden elinkaaripalveluista.
Lue lisää ecoscandic.fi

Tilausregenerointikonseptimme ytimessä on kiertotalousajattelu: saat omistamasi kaasut takaisin puhdistettuna sovittuun hintaan ilman markkinahintojen ailahteluiden vaikutusta. Yhteiskunnallisia hyötyjä unohtamatta.

Edul­li­nen

Talteenottamalla ja kierrättämällä säästämme resursseja

Ympä­ris­tö­ystä­välli­nen

Suomeen tuotavien ilmastonmuutosta aiheuttavien uusien kylmäaineiden määrä laskee

Help­po

Autamme kylmäalan ammattilaisia toimimaan kiertotalousmallin mukaisesti

Koti­mai­nen

Eco Scandic on tarjonnut kylmäaineiden elinkaaripalveluja jo vuodesta 2016

Referenssit:
[1] stat.fi (Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019);
[2] T Levomäki, Kylmäaineiden käytön kartoitus ja valvonta Espoon alueella · 2013;
[3] KylmäPro 2/2020.